Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Bán Hàng Kênh Horeca (Horeca Manager)

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Commercial Banking Division
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch, chiến lược phát triển hệ thống bán hàng vào kênh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, căn tin, … trên toàn quốc.
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu kênh Horeca theo chỉ tiêu được giao.
- Quản lý nhân viên, quản lý hệ thống nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chính sách kinh doanh cho kênh Horeca.
- Thu thập thông tin thị trường, thông tin sản phẩm, thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp, những hoạt động phản ứng với đối thủ cạnh tranh.
- Phân tích các yếu tố: thị trường, đối thủ, phản hồi của khách hàng và chiến lược của Công ty. 
- Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ nhằm thúc đẩy doanh số thuộc hệ thống kênh Horeca. 
- Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám Đốc

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng tốt tiếng Anh và vi tính trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.