Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 Years
 • Competitive
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện & chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số, các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng được giao
 • Phân tích số liệu và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhân viên cách thức bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số ngày, tuần, tháng, quý & năm.
 • Đảm bảo hàng hoá tại siêu thị luôn trưng bày Đúng, Đẹp, Đầy & Đủ theo định mức.
 • Tạo quan hệ tốt & đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng chiến lược
 • Tìm kiếm khách hàng mới, thuyết phục & chào hàng
 • Quản lý, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên mới.
 • Huấn luyện kỹ năng bán hàng, xếp lịch học việc, làm việc cho nhân viên

Job Requirement

- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán;
- Khả năng tạo động lực, quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc, xây dựng chính sách;
- Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch, quản lý áp lực công việc;

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.