Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên PR - Event

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Entertainment, Advertising / PR / Communications
 • 2
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Phát triển, duy trì và củng cố mối quan hệ với các cơ quan báo chí, các đơn vị cung cấp dịch vụ PR&Event cần thiết cho việc phát triển và thực thi các kế hoạch PR hiệu quả

- Soạn thảo thông cáo báo chí, biên tập các phát biểu, bài nói chuyện, buổi phỏng vấn, đối thoại của lãnh đạo công ty với bên ngoài theo định hướng chiến lược của công ty, kiểm soát nội dung truyền thông.

- Xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả nhằm đảm bảo nhân viên trong toàn thể tập đoàn  nắm bắt được về mục tiêu phát triển của tập đoàn, các chính sách hoạt động của công ty.

- Xây dựng, triển khai nội dung các ấn phẩm nội bộ như: Báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, catalog, hồ sơ năng lực, sổ tay nhân viên, bản tin nội bộ của công ty trên mạng và trên bản in.

- Đề xuất ý tưởng, biên tập nội dung kịch bản ghi hình, quay film, quảng cáo trên internet: youtube,…

- Thực hiện tham gia các giải thưởng thương hiệu, các chứng nhận thương hiệu có uy tín trong và ngoài nước.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành báo chí/ truyền thông

- Sử dụng được các phần mềm office.

- Có chuyên môn nghiệp vụ báo chí/truyền thông.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.