Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phụ trách Kinh doanh Dự án

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 Years
 • 15,000,000 - 20,000,000 VND
 • Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Phụ trách kinh doanh dự án sản phẩm đèn LED, Smarthome
 • Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường đèn LED, Smarthome
 • Xây dựng chiến lược/ kế hoạch kinh doanh
 • Tìm kiếm dự án, tham gia hồ sơ thầu, lập phương án kinh doanh cho từng dự án cụ thể
 • Tìm kiếm các thông tin về khách hàng mới và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty như đèn LED công nghiệp, đèn LED dân dụng.
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ với khách hang
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh
 • Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh
 • Tổng hợp các báo cáo tuần/tháng/quý gửi Giám đốc kinh doanh
 • Cập nhật dữ liệu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, QTKD
 • Am hiểu về thị trường đèn LED, Smarthome,  thiết bị điện, năng lượng mặt trời
 • Kinh nghiệm 2 năm trở lên. Kinh nghiệm bán hàng lĩnh vực đèn LED, Smarthome, thiết bị điện, năng lượng mặt trời là một lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.