Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên ISO

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Quality Control (QA/QC)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lên kế hoạch và điều phối các cuộc đánh giá nội bộ

- Duy trì đội đánh giá nội bộ trong công ty

- Lên kế hoạch và thực hiện đánh giá tuân thủ của các đơn vị

- Phối hợp với Trưởng đơn vị hoạch định công tác cải tiến trong toàn công ty

- Thực hiện và giám sát các biện pháp cải tiến hiệu lực

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Siêng năng, chịu được áp lực trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.