Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Thư Ký Marketing

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Not required
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Advertising / PR / Communications
 • 1
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Triển khai, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả các công việc GĐ Marketing đã triển khai.

- Thực hiện và nộp các báo cáo định kỳ đúng tiến độ.

- Quản lý bộ cơ sở dữ liệu các nhà cung cấp vật phẩm quảng cáo, hàng khuyến mãi, quà tặng, dịch vụ phục vụ cho công việc.

- Quản lý văn phòng phẩm, hàng mẫu.

- Tổng hợp, đối chiếu các khoản mục chi phí 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, Marketing

- Vi tính văn phòng tốt

- Chịu khó, ham học hỏi

 

Job tags: Thư Ký Marketing

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.